Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Werkwijze met betrekking tot de behandelingen/begeleidingen

Eerste behandelperiode:

a. OriŽntatiegesprek* 1x1 uur d. Behandelingen 6x1 uur
b. Intake/onderzoek 2x1 uur e. Evaluatiegesprek** 1xĺ uur
c. Behandelplanbespreking 1xĺ uur f. Behandeling ter afronding 1x1 uur

*  Het oriŽntatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos.
**Alvorens het evaluatiegesprek met de ouders/opvoeders plaats vindt, kijkt de hulpverlener eerst samen met het kind terug op het
    ontwikkelingsproces.

Opstartprocedure behandeling :

Tijdens het intake-gesprek ontvangt u :

  1. de behandelovereenkomst, door u thuis in te vullen
  2. de akkoordverklaring, door u thuis in te vullen
  3. de actuele tarievenlijst

Zodra deze drie documenten volledig zijn ingevuld, ondertekend en ontvangen, neemt praktijk Helica binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van de eerste behandelafspraak.

De drie behandelfasen zijn als volgt verdeeld:
Fase 1 : oriŽntatiegesprek, behandelingsovereenkomst, intake/onderzoek en behandelplanbespreking.
Fase 2 : zes behandelingen.
Fase 3 : evaluatiegesprek en behandeling ter afronding.

Tijdens het oriŽntatiegesprek maken hulpverlener en opvoeder(s) kennis met elkaar en er wordt gekeken wat de hulpvraag
van het kind is. Indien de hulpvraag betrekking heeft op een jong kind, dan is dit oriŽntatiegesprek bedoeld voor de opvoeder(s)
en de hulpverlener. De eerste kennismaking van het kind met de hulpverlener vindt dan plaats tijdens de intake/het onderzoek.
Het verdient de voorkeur dat jeugdigen bij het oriŽntatiegesprek aanwezig zijn.
In gezamenlijk overleg wordt er besloten of de behandeling wordt gecontinueerd of afgerond.
Mochten de ouders gescheiden zijn, dan wordt u in het belang van het kind gevraagd om gezamenlijk toestemming te verlenen
tot behandeling en deel te nemen aan de gesprekken.

Vervolg behandelperiode
De vervolg behandelperiode bestrijkt zes behandelingen en een evaluatiegesprek. Mocht de behandeling worden beŽindigd volgt
nog een behandeling ter afronding.

Aanvullende begeleiding
Tijdens de behandelperiode van kinderen is er tegen betaling begeleiding van ouders en/of leerkrachten mogelijk.

Curatief
Mijn werkzaamheden zijn curatief gericht.

Bij (eventuele) langdurige afwezigheid van de therapeut is waarneming gewaarborgd. Uiteraard zal uitsluitend in overleg en met schriftelijke toestemming van de cliŽnt dossier-overdracht plaatsvinden.

 

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).