Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Privacy en Klachten                                                                                       

 

Privacy :

- Privacy-verklaring, opgesteld door A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica :
  Privacy verklaring A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica

- Het Privacy reglement, opgesteld door beroepsvereniging Nederlandse Federatie
  Gezondheidszorg, is bij mevrouw A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica.
  Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

- Privacy policy met provider Active24 : Privacy policy website praktijk Helica

 

Klachten :

Klachtenreglement, opgesteld door Quasir B.V., expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn : www.quasir.nl .

 

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.