Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Privacy en Klachten                                                                                       

 

Privacy :

- Privacy-verklaring, opgesteld door A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica :
  Privacy verklaring A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica

- Privacy-reglement, opgesteld door beroepsvereniging Nederlandse Federatie
  Gezondheidszorg, is bij mevrouw A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica.
  Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

- Privacy-policy met provider Active24 : Privacy policy website praktijk Helica

 

Klachten met betrekking tot uw hulpverlener :

Klachtenreglement, opgesteld door CAM COOP. Uw klacht zal volgens dit schema - CAM COOP  worden afgehandeld

Zie ook :

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

 

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).