Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Privacy en Klachten                                                                                       

 

Privacy :

- Privacy-verklaring, opgesteld door A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica :
  Privacy verklaring A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica

- Privacy-reglement, opgesteld door beroepsvereniging Nederlandse Federatie
  Gezondheidszorg, is bij mevrouw A.M. Bal-Schiermeier van praktijk Helica.
  Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

- Privacy-policy met provider Active24 : Privacy policy website praktijk Helica

 

Algemene voorwaarden :

Zie : Algemene voorwaarden praktijk Helica

 

Opstartprocedure behandeling :

Tijdens het intake-gesprek ontvangt u :

  1. de behandelovereenkomst, door u thuis in te vullen
  2. de akkoordverklaring, door u thuis in te vullen
  3. de actuele tarievenlijst

Zodra deze drie documenten volledig zijn ingevuld en ondertekend neemt praktijk Helica binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van de eerste behandelafspraak.

Bij (eventuele) langdurige afwezigheid van de therapeut is waarneming gewaarborgd. Uiteraard zal uitsluitend in overleg en met schriftelijke toestemming van de cliŽnt dossier-overdracht plaatsvinden.

 

Klachten :

Klachtenreglement, opgesteld door CAM COOP. Uw klacht zal volgens dit schema - CAM COOP  worden afgehandeld

 

 

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.