Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

Gonnie Bal-Schiermeier : de therapeut

 

Opleiding
Mijn naam is Gonnie Bal-Schiermeier, geboren in 1957. Na mijn middelbare school heb ik de opleiding tot onderwijzeres gevolgd met als studiespecialisaties bewegingsonderwijs en muziek. Enige jaren later heb ik mijn onderwijsbevoegdheid  uitgebreid met Remedial Teacher Psychomotoriek en vervolgens mijn diploma (kinder-) tekentherapeut behaald.
Aansluitend ben ik me gaan richten op “Huilen, Boos zijn, Ruzie”. Als gecertificeerd trainer maak ik ouders middels een cursus op maat wegwijs hoe om te gaan met emoties van kinderen.

Daar ik in mijn praktijk met enige regelmaat kinderen ontmoette die problemen hadden als gevolg van hun dyslexie,  heb ik me ook verdiept in dyslexiebegeleiding

Gecertificeerd “Aware Parenting Instructor” werd ik in 2003, visie op bewust ouderschap volgens auteur A. Solter (USA),
die een viertal boeken over dit onderwerp op haar naam heeft staan. Helaas komen ook steeds meer kinderen in de
knel door gewijzigde omstandigheden thuis. Als ouders gaan scheiden heeft dit altijd een effect op de kinderen.
Vandaar dat de keuze om KIES-coach (Kinderen In Echtscheidings Situaties) te worden voor mij een logische stap was in 2005.
Uiteraard volg ik ook voor de verschillende disciplines na/bijscholingen .
 

Ervaring
Als leerkracht heb ik vanaf 1980 ervaring op meerdere basisscholen opgedaan.
Met mijn verschillende specialisaties oefen ik mijn praktijk ook uit bij een basisschool.
Mijn praktijk ben ik in 2001 gestart. Hier heb ik voornamelijk met kinderen gewerkt op het gebied
van pesten en gepest worden, traumaverwerking, faalangst, rouwverwerking, zelfvertrouwen, concentratie etc.
Ouders kom ik vooral tegen in de diverse cursussen/trainingen en opvoedkundige ondersteuning die ik geef.
Via mijn praktijk heb ik mij ook ingezet op een aantal middelbare scholen om leerlingen in hun studie te begeleiden en

leerkrachten te ondersteunen en van adviezen te voorzien.
Ook bemiddeling tussen leerlingen/ouders/mentoren/stagebegeleider en externe hulpverleners was één van de gebieden
die daar aan de orde kwam.
Vanwege mijn vierjarig verblijf in Bonn (Duitsland) beheers ik de Duitse taal vloeiend, zowel mondeling als schriftelijk;
een uitkomst voor leerlingen die bijles Duits nodig hebben.

Vrijwilligerswerk
Als Mental Coach heb ik vele jaren jonge topsporters begeleid. Een vorm van coaching die door de uitzonderlijke talenten
en prestaties die de nog jonge topsporters leveren, specifieke beleiding vraagt . (Zie ook onder jonge topsporters)

Tevens ben ik meerdere jaren als leidsterondersteuner betrokken geweest bij een kindertehuis in Polen. Door middel van kinder-
observaties, diagnostiek en het opstellen van een behandelplan werkte ik samen met een team van deskundigen aan
het verbeteren van leefomstandigheden van deze groep kwetsbare kinderen.

 

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.