Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Zorgverzekering

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).

Praktijk Helica is geregistreerd bij :

  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Vereniging Tekentaal

Voor vergoeding van psychosociale therapie in 2022 zie : Vergoedingen NFG

Voor vergoeding van kunstzinnige therapie/tekentherapie zie hieronder.

Bovenstaande vormen van therapie vallen onder alternatieve zorg.

U kunt in uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar nalezen of uw
verzekering u recht geeft op vergoeding van psychosociale therapie/kunstzinnige therapie/tekentherapie.


Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie/tekentherapie geheel of gedeeltelijk in hun aanvullende pakket. De lijst is mogelijk niet compleet.

Lijst van zorgverzekeraars die tekentherapie vergoeden in 2022 :

Naam zorgverzekeraar Telefoonnummer Website Informatie over vergoeding/beroepsvereniging
CZ-groep :      
CZ actief in gezondheid  Tel: 09000949 www.cz.nl

CZ-tekentaal  , zie “VT” (Vereniging Tekentaal)

Deltalloyd (vanaf 2019 NN) Tel: 0703100888 www.deltalloyd.nl

Wordt niet meer vergoed voorzover bekend

OHRA Tel: 0264004848 www.ohra.nl

OHRA-tekentaal , zie “Vereniging Tekentaal"

OWM Tel: 0545292457 www.owmachterhoek.nl zie onder CZ
       
UVIT-groep :      
Univé  Tel: 0725277277 www.uvit.nl

Unive-tekentaal , zoek "Helica" in zorggids

ZEKUR Tel: 09002593587 www.zekur.nl

ZEKUR-tekentaal , zoek "Helica" in zorggids

VGZ Tel: 09008490 www.vgz.nl VGZ-tekentaal , zoek "Helica" in zorggids
IZA Tel: 09008024 www.iza.nl IZA-tekentaal , zoek "Helica" in zorggids
IZZ Tel: 09000274 www.izz.nl Zie bij CZ/VGZ
       
ACHMEA-groep :      
Zilveren Kruis/Achmea Zorg Tel: 09005665665 www.zilverenkruis.nl

Zilverenkruis Alternatieve Geneeswijzen ,
Ga via Uw keuze aanvullende pakket naar de "beroepsverenigingen" en zoek VT (Tekentaal).

FBTO Tel: 0582345905 www.fbto.nl FBTO-tekentaal, , zie "Vereniging Tekentaal"
OZF Tel: 0747890789 www.ozf.nl Gaat over naar Zilveren Kruis in 2021
Interpolis Tel: 0134622025 www.interpolis.nl Neem contact op met Interpolis
       
Overigen :      
Menzis Tel: 088224040 www.menzis.nl Menzis vergoedt geen Tekentherapie
De Friesland Tel: 0582913131 www.defriesland.nl DeFriesland-tekentaal, , zie "Vereniging Tekentaal"
ONVZ (lijst 2019) Tel: 0306396222 www.onvz.nl ONVZ-tekentaal, , zie "Vereniging Tekentaal"
Academic Tel: 0786327575 www.na.nl Niet vergoed vanaf 2020
Kiemer Tel: 08002913131 www.kiemer.nl In 2019 overgegaan in De Friesland (zie hierboven)

Om zicht te krijgen in de kosten voor uw specifieke begeleiding verzorgd door praktijk Helica kunt u contact opnemen met de praktijk.

De informatie  met betrekking tot vergoedingen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen, desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Praktijk Helica aanvaardt geen aansprakelijkheid.
Wij raden u aan om contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om te verifiëren of de genoemde restitutie ook in uw specifieke geval
van kracht is. Vanaf 2021 wijzigen sommige zorgverzekeraars mogelijk enkele voorwaarden en vergoedingen.

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).

Laatst bijgewerkt : 17 mei 2022