Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

KIES-begeleiding

 

KIES staat voor Kinderen In Echtscheidings Situaties.

Als de ouders van de kinderen het samen niet meer kunnen vinden en overwegen om elk hun eigen weg te gaan, ontstaat er
veel onduidelijkheid (lees onveiligheid) voor alle betrokkenen. Zélfs bij een scheiding waarbij de ouders in staat zijn om hun
zaken in goede harmonie te regelen. De kinderen voelen zich
verward omdat ze kind van zowel de vader als de moeder zijn.

Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders.
Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd.

Tegenwoordig heeft één op de zes kinderen te maken met een scheiding, het raakt aan de fundering van hun bestaan.
Juist in déze situatie, waarin ook uw aandacht zo verdeeld is, wilt u goed voor uw kinderen zorgen.
Specifieke aandacht voor uw kinderen, zodat zij hun emoties rond de scheiding kunnen verwerken.
Als KIES-coach heeft Gonnie Bal-Schiermeier al vele kinderen
én ouders kunnen helpen in deze lastige situatie.

Zorgverzekeraar Kiemer geeft een vergoeding voor een KIES-training vanuit de Aanvullende Verzekeringen Sanne, Femke en Ayla. De vergoeding valt onder “cursussen” en ligt afhankelijk van de aanvullende verzekering tussen € 75 en € 200 per jaar voor alle cursussen samen.

Stiefplan-begeleiding

Begeleidende tekst in het kader van mijn Stiefplan-begeleiding is nog in ontwikkeling.

De Opleiding Stiefplan Coach (OSC) is een aanvullende methode op de eigen werkzaamheden.

Zie voor meer informatie : www.stiefplan.nl

 

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.