Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

   Wat biedt Helica?

 

Sociaal emotionele begeleiding

Leerling
begeleiding

 Mentale
begeleiding

KIES

Training/ Coaching

Opvoed-
kundig advies

Cursussen/
workshops

HBR
Aware Parenting


Kinderen
 

I   G
 

I    G
 

 

 
I    G
 

I     G
 

 

 

 


Ouders
 

 

 

    

   
I    G
 

I     G
 

I     G
 

 G
 

I     G
 


Leerkrachten
 

 

 

 

 

I     G
 

I     G
 

G
 

I     G
 


Vakgenoten
 

 

 

 

 

 

I     G
 

 G
 

I     G
 

Jonge topsporters 

 

 

 I

 

 

 

 

 

     I - Individueel;  G - Groepjes

     Teken/kunstzinnige therapie is waar mogelijk uitgangspunt bij de behandelingen, waar nodig aangevuld met psychomotorische training.
     Bij behandeling van kinderen houdt praktijk Helica uiteraard rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).